Nauka jest bardzo złożonym i długotrwałym procesem, który jest wynikiem całej działalności pedagogicznej nauczyciela i uczniów. Warto jednak podkreślić, że wiedza jest wchłaniana głównie poprzez samodzielną działalność uczniów, aktywne poszukiwanie zadań, instrukcji, problemów z zakresu rozwiązań, a także samokontrolę i ocenę możliwości wypracowanych rozwiązań. W tych działaniach pomocny powinien być dla uczniów nowoczesny WSiP podręcznik.

Jak jest konstrukcja podręcznika WSiP?

Konstrukcja współczesnych podręczników powinna być w stanie realizować kluczowe cele i zadania określone w programie nauczania danego przedmiotu. Jak już wspomniano, efektem procesu nauczania jest:

  • zdobywanie szeroko pojętej wiedzy,
  • jej zrozumienie,
  • praktyczne zastosowanie,
  • umiejętności związane z analizą, syntezą i ewaluacją,
  • wyrobienie zdolności krytycznego myślenia.

Wymagania te wydają się być kolejną ważną wskazówką w poszukiwaniu nowoczesnych koncepcji podręcznikowych, ich przykładowych obrazów.

Jakie są wymagania wobec podręcznika?

Zawartość podręcznika, zwłaszcza tego, który pracuje z uczniami, powinna być dostosowana do tych oczekiwań, powinna nie tylko ułatwiać zapamiętywanie informacji, ale przede wszystkim znalezienie sposobu na rozwiązanie zadania dydaktycznego, takiego jak: co jest, co definiuje, opisuje, nazywa, wymienia itp. Konsekwencją zrozumienia tekstu materiału powinna być umiejętność zrozumienia, zrozumienia znaczenia, wagi treści, opisów, cech, czyli zrozumienia prezentowanego materiału.

Sukces pracy z podręcznikiem

Odpowiedzi uczniów na sformułowane pytania decydują o powodzeniu procesu nauczania. Uwzględnienie oczekiwań tej kategorii jest kolejnym warunkiem rozwoju modelu podręcznikowego, który spełnia wymogi edukacji i jest odpowiedni dla współczesnego świata. Książka, którą używamy w praktyce szkolnej, musi uczyć zarówno analitycznego, jak i twórczego myślenia. Osiągnięcie jednego z najważniejszych celów edukacji młodych ludzi to swobodne poruszanie się w zróżnicowanym świecie problemów. Uczeń, który wykorzystuje WSiP podręczniki, powinien on w krótkim czasie zmienić się z bezwolnego widza w badacza, czynnie poszukującego odpowiedzi na pytania, które go dotyczą. To właśnie podręcznik, który służy jako podstawowe źródło informacji, często jedyne źródło, do którego uczniowie docierają w swoich poszukiwaniach, powinien być wykorzystywany w nauce. Jest to narzędzie edukacyjne, które powinno zachęcać do korzystania z innej wiedzy.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com