We współczesnym świecie oczekujemy, że podręcznik będzie przewodnikiem dla ucznia w świecie wiedzy. Warto również zastanowić się, czy konkrety materiał powinien być przekazany uczniom, a nawet kształtowane na ich potrzeby, w określonych celach. Wydawnictwo WSiP podręczniki tak publikuje, aby najlepiej spełniły swoją rolę.

Do czego służą podręczniki w edukacji?

Podręczniki kształtują nawyki w nauce:

  • wskazują na świadomość zdobywania wiedzy;
  • stanowią podstawę do rozwoju własnych zainteresowań i kierunków;
  • ostatecznie wzbogacają i rozwijają ucznia.

Może się to wydawać przesadnym oczekiwaniem wobec podręczników. Jeśli jednak ma on pozostać podstawą do nauki, powinien być ustalony w kontekście teraźniejszych oczekiwań dzieci i młodzieży.

Jaki powinien być idealny podręcznik?

Poszukując odpowiedzi na te pytania, wydaje się, że należy odnieść się do części podręcznika, komponentów i określić ich ideał. Podręcznik szkolny zawiera treści ściśle powiązane z danym tematem i jest nauką. Jednak organizacja treści, język tekstu i materiałów graficznych musi być dostosowana do wymogów dyscypliny. Skoro ma on pełnić swoją funkcję pedagogiczną, jego elementy powinny obejmować czynniki, które wspierają proces uczenia się, jak również proces, za pomocą którego nauczyciel opracowuje program nauczania.

Jak autor powinien pisać podręcznik?

Autor powinien mieć na uwadze, że jedną z form edukacji jest korzystanie z podręczników do lekcji. Układ, odpowiedni dobór i proporcje komponentów powinny ułatwić realizację tej formy uczenia się. Jest to tym ważniejsze, że samodzielna praca z podręcznikiem jest warunkiem koniecznym do wykształcenia opisanych już umiejętności. Wydawnictwo WSiP podręczniki wydaje takie, które są łatwe do zrozumienia, jasne i logiczne, pozwalają one uczniom zrozumieć poruszone kwestie. Dlatego też tekst powinien zawierać przykłady zjawisk i procesów zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, przedstawiające powiązania i zależności.

Dostarczanie interesujących treści

Uczniowie aktywnie podczas lekcji i korzystania z podręcznika otrzymują informacje. Proste, łatwe do odczytania i przyjazne dla użytkownika instrukcje i zadania utrwalą wiedzę i pomogą w samokontroli i samoocenie. Jednocześnie uczeń, który chce rozwinąć zainteresowanie tematem, musi odkryć coś na temat treści. Można to osiągnąć za pomocą dydaktycznych instrukcji odgrywania ról lub zadań, jak również za pomocą najbliższego otoczenia wokół nich, aby przedstawić sugestie dotyczące obserwacji i badań.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com