Co zapewnia stosowanie podręczników WSiP?

Nauka jest bardzo złożonym i długotrwałym procesem, który jest wynikiem całej działalności pedagogicznej nauczyciela i uczniów. Warto jednak podkreślić, że wiedza jest wchłaniana głównie poprzez samodzielną działalność uczniów, aktywne poszukiwanie zadań, instrukcji, problemów z zakresu rozwiązań, a także samokontrolę i ocenę możliwości wypracowanych rozwiązań. W tych działaniach pomocny powinien być dla uczniów nowoczesny WSiP podręcznik.

Jak jest konstrukcja podręcznika WSiP?

Konstrukcja współczesnych podręczników powinna być w stanie realizować kluczowe cele i zadania określone w programie nauczania danego przedmiotu. Jak już wspomniano, efektem procesu nauczania jest:

 • zdobywanie szeroko pojętej wiedzy,
 • jej zrozumienie,
 • praktyczne zastosowanie,
 • umiejętności związane z analizą, syntezą i ewaluacją,
 • wyrobienie zdolności krytycznego myślenia.

Wymagania te wydają się być kolejną ważną wskazówką w poszukiwaniu nowoczesnych koncepcji podręcznikowych, ich przykładowych obrazów.

Jakie są wymagania wobec podręcznika?

Zawartość podręcznika, zwłaszcza tego, który pracuje z uczniami, powinna być dostosowana do tych oczekiwań, powinna nie tylko ułatwiać zapamiętywanie informacji, ale przede wszystkim znalezienie sposobu na rozwiązanie zadania dydaktycznego, takiego jak: co jest, co definiuje, opisuje, nazywa, wymienia itp. Konsekwencją zrozumienia tekstu materiału powinna być umiejętność zrozumienia, zrozumienia znaczenia, wagi treści, opisów, cech, czyli zrozumienia prezentowanego materiału.

Sukces pracy z podręcznikiem

Odpowiedzi uczniów na sformułowane pytania decydują o powodzeniu procesu nauczania. Uwzględnienie oczekiwań tej kategorii jest kolejnym warunkiem rozwoju modelu podręcznikowego, który spełnia wymogi edukacji i jest odpowiedni dla współczesnego świata. Książka, którą używamy w praktyce szkolnej, musi uczyć zarówno analitycznego, jak i twórczego myślenia. Osiągnięcie jednego z najważniejszych celów edukacji młodych ludzi to swobodne poruszanie się w zróżnicowanym świecie problemów. Uczeń, który wykorzystuje WSiP podręczniki, powinien on w krótkim czasie zmienić się z bezwolnego widza w badacza, czynnie poszukującego odpowiedzi na pytania, które go dotyczą. To właśnie podręcznik, który służy jako podstawowe źródło informacji, często jedyne źródło, do którego uczniowie docierają w swoich poszukiwaniach, powinien być wykorzystywany w nauce. Jest to narzędzie edukacyjne, które powinno zachęcać do korzystania z innej wiedzy.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Jaki powinien zawierać idealny podręcznik do nauki?

We współczesnym świecie oczekujemy, że podręcznik będzie przewodnikiem dla ucznia w świecie wiedzy. Warto również zastanowić się, czy konkrety materiał powinien być przekazany uczniom, a nawet kształtowane na ich potrzeby, w określonych celach. Wydawnictwo WSiP podręczniki tak publikuje, aby najlepiej spełniły swoją rolę.

Do czego służą podręczniki w edukacji?

Podręczniki kształtują nawyki w nauce:

 • wskazują na świadomość zdobywania wiedzy;
 • stanowią podstawę do rozwoju własnych zainteresowań i kierunków;
 • ostatecznie wzbogacają i rozwijają ucznia.

Może się to wydawać przesadnym oczekiwaniem wobec podręczników. Jeśli jednak ma on pozostać podstawą do nauki, powinien być ustalony w kontekście teraźniejszych oczekiwań dzieci i młodzieży.

Jaki powinien być idealny podręcznik?

Poszukując odpowiedzi na te pytania, wydaje się, że należy odnieść się do części podręcznika, komponentów i określić ich ideał. Podręcznik szkolny zawiera treści ściśle powiązane z danym tematem i jest nauką. Jednak organizacja treści, język tekstu i materiałów graficznych musi być dostosowana do wymogów dyscypliny. Skoro ma on pełnić swoją funkcję pedagogiczną, jego elementy powinny obejmować czynniki, które wspierają proces uczenia się, jak również proces, za pomocą którego nauczyciel opracowuje program nauczania.

Jak autor powinien pisać podręcznik?

Autor powinien mieć na uwadze, że jedną z form edukacji jest korzystanie z podręczników do lekcji. Układ, odpowiedni dobór i proporcje komponentów powinny ułatwić realizację tej formy uczenia się. Jest to tym ważniejsze, że samodzielna praca z podręcznikiem jest warunkiem koniecznym do wykształcenia opisanych już umiejętności. Wydawnictwo WSiP podręczniki wydaje takie, które są łatwe do zrozumienia, jasne i logiczne, pozwalają one uczniom zrozumieć poruszone kwestie. Dlatego też tekst powinien zawierać przykłady zjawisk i procesów zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, przedstawiające powiązania i zależności.

Dostarczanie interesujących treści

Uczniowie aktywnie podczas lekcji i korzystania z podręcznika otrzymują informacje. Proste, łatwe do odczytania i przyjazne dla użytkownika instrukcje i zadania utrwalą wiedzę i pomogą w samokontroli i samoocenie. Jednocześnie uczeń, który chce rozwinąć zainteresowanie tematem, musi odkryć coś na temat treści. Można to osiągnąć za pomocą dydaktycznych instrukcji odgrywania ról lub zadań, jak również za pomocą najbliższego otoczenia wokół nich, aby przedstawić sugestie dotyczące obserwacji i badań.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Chodząc do szkoły

Ucz się regularnie!

Choć brzmi to jak truizm, jest jedną z ważniejszych wskazówek, dzięki którym życie szkolne będzie łatwiejsze. Uczniowie bardzo często narzekają na dużą ilość materiału, prac domowych i zaliczeń. A kiedy zbliżają się egzaminy (ósmoklasisty, egzaminy zawodowe lub matura), zaczyna się prawdziwe lamentowanie, że przecież tego jest za dużo, po co to komukolwiek i generalnie nauczenie się wymaganego materiału jest niemożliwe. Oczywiście nie jest to prawdą. Prawdą jest natomiast to, że aby zdążyć przyswoić cały materiał, potrzeba czasu. Oznacza to mniej więcej tyle, że im wcześniej zaczniesz się uczyć, tym lepiej. Jeżeli WSiP podręczniki będą przez ciebie używane tylko dzień przed sprawdzianem i ewentualnie w momencie, w którym będziesz odrabiać pracę domową, to z całą pewnością nie uda ci się dobrze przygotować do egzaminów. Regularna nauka jest kluczem do sukcesu.

Dobre nawyki zwiększą twoją szansę na sukces

Może ci się wydawać, że jak zarwiesz kilka nocy z rzędu, to uda ci się nadrobić braki, powstałe przez cały okres twojej edukacji. Niestety, istnieją bardzo niewielkie szanse, że ucząc się kilkanaście godzin, nie wysypiając się i dodatkowo stresując się zbliżającymi się egzaminami, uda ci się czegokolwiek nauczyć. Przez krótki okres czasu będziesz pamiętać część informacji. Nie trafią one jednak na pamięć długotrwałą. W konsekwencji może okazać się, że coś tam ci się będzie kojarzyć, ale nie będziesz pewny swojej wiedzy, co dodatkowo spotęguje stres. 

Jeśli zależy ci na dobrych wynikach, wyrób sobie odpowiednie nawyki, które pozwolą ci na opanowanie wymaganych zagadnień. Jak to zrobić? Oto kilka wskazówek, które ułatwią ci efektywną naukę:

 • nastaw się pozytywnie, dzięki temu łatwiej ci będzie zmotywować się do nauki,
 • przewietrz pomieszczenie, w którym będziesz się uczyć,
 • posprzątaj biurko, uporządkowana przestrzeń sprzyja koncentracji,
 • przygotuj sobie wszystkie materiały, z których zamierzasz korzystać,
 • wysypiaj się i zdrowo się odżywiaj,
 • korzystaj z jak najbardziej urozmaiconych metod uczenia się,
 • stwórz sobie narzędzie, dzięki któremu będziesz mógł monitorować swoje postępy.

Chodząc do szkoły warto wyrobić sobie odpowiednie nawyki. Również te dotyczące regularnego uczenia się. Jeżeli masz możliwość, postaraj się przynajmniej raz w tygodniu powtarzać dotychczasowo przerobiony materiał. Dzięki temu stanie się on wiedzą operatywną, którą będziesz w stanie wykorzystać. Postaraj się również nie bazować tylko na wiedzy teoretycznej. Wykorzystując ją w zadaniach, będziesz w stanie sprawdzić, czy faktycznie rozumiesz dane zagadnienie.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com